Яслена група "Калинки"

Седмична програма

Cедмичната програма на ДГ Мечо Пух - Равда

08:00- 09:00
ИГРИ НА ДВОРА

Галерия

1
Учителски състав
 Брой: 5
пом. възпитател Атанаска Джафтанова
Пом. възпитател
мед. сестра Калина Христова
Мед. сестра
мед. сестра Паунка Панайотова
Мед. сестра
каб. мед. сестра Венета Червенкова
Мед. сестра
пом.възпитател Кристина Митева
Пом. възпитател

Деца в групата
 Брой: 22
Амира Т.  
Андрей Т.  
Асен-Кирил Т.  
Атанас Ж.  
Божидара-Матея П.  
Валентина Д.  
Вероника А.  
Галена Б.  
Дария И.  
Деница К.  
Дмитро Л.  
Ева Г.  
Екатерина Б.  
Костадин Ч.  
Марк К.  
Мартин Д.  
Мартина Д.  
Никола К.  
Николета И.  
София Ч.  
Стефан Х.  
Теодор А.