До г-жа/г-н Директора
на ДГ "Мечо Пух"
с. Равда

Заявление за отсъствие

ДГ "Мечо Пух" - с. Равда


От (име на родителя):
Телефон:
E-mail:
Уважаема Г-жо/г-н Директор,


Заявявам желанието си детето ми , посещаващо възрастова група в поверената Ви детска градина да отсъства за периода да отсъства за периода
от до по причини.
Известно ми е, че децата от подготвителните за училище групи (трета и четвърта) е допустимо да отсъстват по семейни причини през учебно време за не повече от 10 дни и след писмено уведомяване.


Дата:
с. Равда