Забрани

Уважаеми родители,


 Предоставям на вашето внимание допълнителните превантивни мерки, които ръководството на детското заведение прие за опазване живота и здравето на децата по време на пребиваването им в детската градина. Приетите правила са част от Правилника за вътрешния трудов ред при ДГ „Мечо Пух” с. Равда:


  1. Забранява се внасянето в групата на лекарства, включително витамини, сиропи, капки за нос, хомеопатични таблетки, дъвки и хранителни добавки. В случай на нужда ( за хронично болни и алергични деца) се разрешава предаването на еднадневна доза, която се оставя на старшата сестра.
  2. Забранява се внасянето на хранителни продукти и шишета с напитки, различни от вода. Препоръчваме на родителите, които носят на децата си минерална вода, да я подменят ежедневно. Шишетата да са с името на детето, по възможност и с отличителен знак, разпознаваем за детето.
  3. Забранява се внасянето на дребни играчки, модули от строители, мозайки, химикали, моливи и други остри и опасни предмети, като  родителите се задължават ежедневно да проверяват раниците и джобовете на децата си.
  4. Забранява се носенето от децата на мобилни апарати, бижута и други ценности. Персоналът в детската градина не носи отговорност за изгубването или повреждането им.
  5. При неспазване или нарушение на Правилника, родителите носят персонална отговорност.

Проект
Проект „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ https://www.mon.bg/bg/100788Проект „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ https://www.mon.bg/bg/100788

Стратегия 2023 - 2028г.

Административни услуги

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Етичен кодекс

АНЕКС КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

Правилник за дейността

Правила и мерки при прием на децата в ДГ „ МЕЧО ПУХ“

ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БДП

Информация - Ковид 19

Информация - Ковид 19

Дневен режим 2023/2024г.