Забрани

Уважаеми родители,


 Предоставям на вашето внимание допълнителните превантивни мерки, които ръководството на детското заведение прие за опазване живота и здравето на децата по време на пребиваването им в детската градина. Приетите правила са част от Правилника за вътрешния трудов ред при ДГ „Мечо Пух” с. Равда:


  1. Забранява се внасянето в групата на лекарства, включително витамини, сиропи, капки за нос, хомеопатични таблетки, дъвки и хранителни добавки. В случай на нужда ( за хронично болни и алергични деца) се разрешава предаването на еднадневна доза, която се оставя на старшата сестра.
  2. Забранява се внасянето на хранителни продукти и шишета с напитки, различни от вода. Препоръчваме на родителите, които носят на децата си минерална вода, да я подменят ежедневно. Шишетата да са с името на детето, по възможност и с отличителен знак, разпознаваем за детето.
  3. Забранява се внасянето на дребни играчки, модули от строители, мозайки, химикали, моливи и други остри и опасни предмети, като  родителите се задължават ежедневно да проверяват раниците и джобовете на децата си.
  4. Забранява се носенето от децата на мобилни апарати, бижута и други ценности. Персоналът в детската градина не носи отговорност за изгубването или повреждането им.
  5. При неспазване или нарушение на Правилника, родителите носят персонална отговорност.

Административни услуги

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация

Етичен кодекс

Анекс към правилника на дейността

Правилник за дейността

СТРАТЕГИЯ 2020-2024г.

Дневен режим

Правила и мерки при прием на децата

Проект
Проект „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ https://www.mon.bg/bg/100788Проект „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“ https://www.mon.bg/bg/100788

ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БДП
БДП

Информация - Ковид 19
Полезна информация

Информация - Ковид 19
Полезна информация