Първа група "Теменужки "

Седмична програма

Cедмичната програма на ДГ Мечо Пух - Равда

09:10- 09:30
Околен свят - В гората
09:40- 10:00
Физическа култура - Търкаляне, подскачане, лазене
16:00- 16:30
Игрова ситуация - Писмо до Дядо Коледа

Галерия

МАЛКИТЕ МЕЧЕТА
Учителски състав
 Брой: 3
старши учител Гергана Лячева
Учител
учител Гергана Колодеева
Учител
пом. възпитател Светослава Христова
Пом. възпитател

Деца в групата
 Брой: 21
Александър Г.  
Ангел К.  
Андреана П.  
Божидара Ч.  
Бориса Р.  
Георги П.  
Гергана О.  
Даниел Д.  
Елис И.  
Елия В.  
Емилияна В.  
Иван Х.  
Мартин Ч.  
Михаил К.  
Никол А.  
Преслава Д.  
Рая Г.  
Раяна З.  
Теодор Д.  
Янис А.  
Яница М.