СЕДМИЧНА ПРОГРАМА - ДГ "Мечо Пух" - Равда
Първа група "Слънце"
ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК
Околен свят09:0009:20
Физическа култура09:3009:50
Други дейности по обучение, социализация, възпитание и отглеждане на децата16:0016:20
ИГРИ НА ОТКРИТО08:0009:00
БЕЛ09:0009:20
Музика09:3009:50
Други дейности по обучение, социализация, възпитание и отглеждане на децата10:0010:20
Физическа култура16:0016:20
СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК
ИГРИ НА ОТКРИТО08:0009:00
Математика09:0009:20
ИИ09:3009:50
Други дейности по обучение, социализация, възпитание и отглеждане на децата10:0010:20
Други дейности по обучение, социализация, възпитание и отглеждане на децата16:0016:20
ИГРИ НА ОТКРИТО08:0009:00
КТ09:0009:20
Други дейности по обучение, социализация, възпитание и отглеждане на децата09:3009:50
Физическа култура16:0016:20
ПЕТЪК СЪБОТА
ИГРИ НА ОТКРИТО08:0009:00
Музика09:0009:20
ИИ09:3009:50
Други дейности по обучение, социализация, възпитание и отглеждане на децата10:0010:20
Други дейности по обучение, социализация, възпитание и отглеждане на децата16:0016:20